26 Şubat 2010 Cuma

KESİRLER
KAZANIM1: KESRİN BİRİMLERİNDEN KESİR ELDE ETME

Payda, bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü, pay ise bu parçlardan kaç tanesinin alındığını gösterir.

Payı paydasından küçük olan kesirler basit kesirlerdir.
Payı paydasından büyük ya da eşit olan kesirler bileşik kesirlerdir.

Tam ve kesir sayısı ile yazılan kesirler tam sayılı kesirdir. Tam sayılı kesirlerin payı paydasından küçüktür.KAZANIM2: KESİRLERİN SAYI DOĞRUSU ÜZERİNDEGÖSTERİLMESİ

Basit kesirleri sayı doğrusunda gösterirken; 0 ile 1 arasında payda kadar eş parçalara ayırırız. 0 dan başlayarak pay kadar birim kesir sayarız.

Tam sayılı kesirleri sayı doğrusunda gösterirken; kesrin tam kısmından sonra pay kadar birim kesir sayarız.KAZANIM3: KESİRLERİ KARŞILAŞTIRMA


KAZANIM4: PAYDALARI EŞİT KESİRLERİ SIRALAMA

Paydaları eşit olan iki basit kesirden; payı büyük olan daha büyürktür. Pay büyüdükçe kesrin değeri artar.

KAZANIM5: PAYLARI EŞİT KESİRLERİ SIRALAMA

Payları eşit olan iki kesirden, paydası küçük olan kesir daha büyüktür. Payda küçüldükçe kesrin değeri artar.

** Bileşik ve tam sayılı kesirleri sayı doğrusunda karşılaştırabiliriz. Sayı doğrusunda önce gelen kesir küçüktür. Bileşik ve tam sayılı kesirler basit kesirlerden büyüktür.
KAZANIM6: BİR ÇOKLUĞUN BELİRTİLEN KESİR KADARINI BELİRLEME

Bir çokluğun birim kesir kadarını bulmak için, nesne sayısını, kesrin paydasına böleriz.

Bir çokluğun belirtilen basit kesir kadarını bulmak için; çokluğun birim kesir kadarını pay ile çarparız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder